Dla Dostawców sektora publicznego

Oferta BFF
Dla Dostawców sektora publicznego
BFF wspiera dostawców sektora publicznego w nowoczesnym zarządzaniu należnościami. Nasza oferta obejmuje: finansowanie obrotowe, faktoring i finansowanie inwestycji.

Dostawcom współpracującym z sektorem publicznym dajemy możliwość skierowania własnej oferty do szpitali oraz jednostek samorządu terytorialnego, obejmującej również finansowanie i odroczoną płatność za własne usługi.

Pomagamy realizować małe i duże projekty inwestycyjne, w tym finansowanie wymiany i zakupu nowego sprzętu medycznego, przy wykorzystaniu sprawdzonych rozwiązań oferowanych przez powołaną przez nas Spółkę BFF MEDFinance S.A. Ułatwiamy realne planowanie i zarządzanie przepływami finansowymi oraz rozwój sprzedaży.

Wspieramy utrzymanie bardzo dobrych relacji handlowych z podmiotami publicznymi.