Dla Samorządów

Oferta BFF
Dla Samorządów
BFF wspiera jednostki samorządu terytorialnego, oferując rozwiązania finansowe z przeznaczeniem na poprawę funkcjonowania regionu lub gminy oraz pozwalające na skorzystanie z szansy, którą daje aktualna perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014–2020.

BFF współpracuje również ze spółkami komunalnymi, udzielając finansowania w oparciu o indywidualną strukturę dopasowaną do planowanej inwestycji, m.in. w drodze dokapitalizowania spółki celem realizacji inwestycji własnych, jak i samorządowych.

W swojej ofercie BFF posiada także sprawdzone i elastyczne rozwiązania takie jak obligacje komunalne, umożliwiające pozyskanie wkładu własnego na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych współfinansowanych z funduszy europejskich.

W odpowiedzi na potrzeby płynnościowe, Spółka oferuje finansowanie pomostowe na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego lub na zapłatę za faktury refundowane z projektów unijnych.

Tabela opłat i prowizji .pdf