Dla Szpitali

Oferta BFF
Dla Szpitali
BFF oferuje kompleksowe usługi finansowe dla szpitali, działających jako samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej.

Współpracujemy z placówkami medycznymi w zakresie finansowania obrotowego, restrukturyzacyjnego oraz finansowania inwestycji.

Finansowanie obrotowe pomaga poprawić płynność finansową szpitali dzięki uregulowaniu bieżących zobowiązań lub spłacie zadłużenia wobec dostawców leków, opatrunków, cateringu, świadczących usługi sprzątające czy ochroniarskie.

Udzielane przez Spółkę finansowanie pozwala na zamianę zobowiązań wymagalnych na niewymagalne, a w efekcie obniżenie kosztów obsługi zadłużenia.

Oferujemy dostęp do krótkoterminowego finansowania odnawialnego OverDRAFT, uruchamianego na każdorazowy wniosek szpitala aż do wyczerpania przyznanego limitu. Jest to najbardziej elastyczna forma finansowania dostępna na rynku, zapewniająca wysokie bezpieczeństwo płynności finansowej.

Dzięki powołanej przez nas Spółce BFF MEDFinance umożliwiamy szpitalom publicznym oraz niepublicznym pozyskanie atrakcyjnego finansowania inwestycji, w szczególności finansowania wymiany i zakupu nowego sprzętu medycznego.