Kontakt

BFF Polska S.A.

al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 76, 90-330 Łódź
tel. + 48 42 272 31 00
fax + 48 42 272 31 01
e-mail: info-pl@bffgroup.com