Opportunità

Lavora con noi

Consulta le opportunità di lavoro offerte da BFF Banking Group e invia la tua candidatura.

Aplikacja otwarta

Wyślij swoją aplikację na adres: praca@bffgroup.com

Załącz swoje CV i pamiętaj, aby w zgłoszeniu zaznaczyć, na które stanowisko aplikujesz.

Prosimy o umieszczenie klauzuli: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy przez BFF Polska S.A. z siedzibą w Łodzi dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).”.

Zanim zaaplikujesz, proszę zapoznaj się z treścią poniższej noty informacyjnej.

Seguici su Linkedin per essere aggiornato sulle nostre attività e conoscere, in tempo reale, le nuove posizioni aperte.