Komunikaty prasowe

19 września 2019
BFF Banking Group otwiera oddział banku w Polsce i wprowadza na rynek Facto, lokatę terminową on-line dla klientów indywidualnych i przedsiębiorstw

Oprocentowanie lokat sięgające nawet 4,00% w skali roku. 
Okresy trwania lokat do 60 miesięcy.


Warszawa, 19 września 2019 roku – BFF Banking Group – jedna z wiodących instytucji w Europie oferujących usługi finansowe dla przedsiębiorstw współpracujących z podmiotami administracji publicznej, otwiera oddział banku w Polsce oraz wprowadza na rynek Facto – lokatę terminową dostępną on-line.

Polska jest piątym europejskim rynkiem, na którym dostępne będą produkty depozytowe oferowane przez BFF Banking Group. Pozostałymi krajami są Włochy, Hiszpania, Niemcy oraz Holandia.

Od 2014 łączny wolumen zgromadzonych depozytów Facto przekroczył 2,3 mld EUR, a w Hiszpanii produkt ten przez dwa lata z rzędu zdobywał nagrodę Rankia  dla najlepszej lokaty terminowej.

Sukces, jaki lokata Facto odniosła wśród klientów indywidualnych, oparty jest na jej głównych zaletach: jest ona łatwa do założenia i dostępna całkowicie on-line, nie wymaga od klientów żadnych opłat oraz cechuje się niskim profilem ryzyka i wysokim poziomem obsługi klienta.

Lokaty BFF Banking Group są oferowane w polskich złotych. Charakteryzują się atrakcyjnym oprocentowaniem i są skierowane zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw.
Depozyty adresowane do klientów indywidualnych przyniosą nawet 4,00% w skali roku w momencie zapadalności, w zależności od wybranego okresu, od 3 do 60 miesięcy np. 2,00% na lokacie 3-miesięcznej, 2,20% na 6-miesięcznej, 2,85% na 12-miesięcznej, 3,00% na 24-miesięcznej oraz 4,00% na 60-miesięcznej.

Facto jest jednym z wielu narzędzi pozyskiwania finansowania przez Grupę, a jego celem jest dalsze wspieranie rozwoju działalności w Polsce. BFF funkcjonuje na polskim rynku od 2016 roku, a segment pożyczkowy stanowi ponad 18% działalności Grupy.

BFF Banking Group posiada silną pozycję kapitałową: na koniec czerwca 2019 roku całkowity współczynnik kapitałowy ukształtował się na poziomie 16,1%, a wskaźnik kapitału podstawowego Tier I wyniósł 11,6%. Grupa charakteryzuje się także niskim poziomem ryzyka – wskaźnik kredytów przeterminowanych netto kształtuje się na poziomie 1,3%. BFF Banking Group jest również jednym z najbardziej rentownych banków w Europie ze skorygowanym wskaźnikiem RoTE na poziomie 33%.

Lokaty oferowane przez BFF Banking Group są gwarantowane przez Fundusz Ochrony Depozytów Międzybankowych (Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi - F.I.T.D.), będący włoskim odpowiednikiem polskiego Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Na utworzenie polskiego oddziału BFF Banking Group zezwoliła Komisja Nadzoru Finansowego.

„Facto jest już znane w Europie jako bezpieczna i przyjazna dla klientów lokata terminowa, niewymagająca żadnych opłat i charakteryzująca się atrakcyjnym oprocentowaniem. Jesteśmy dumni, że od dzisiaj produkt będzie dostępny także na polskim rynku, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw.“ – powiedział Krzysztof Kawalec, Kierownik Oddziału BFF Banking Group w Polsce.

„Otwarcie oddziału banku w Polsce oraz wprowadzenie na polski rynek Facto stanowi kamień milowy w historii Grupy i jest znaczącym wsparciem naszego dalszego rozwoju w Polsce.” – podkreślił Massimiliano Belingheri, Prezes Zarządu BFF Banking Group. 
“Jako jeden z najsolidniejszych banków w Europie, chcemy nadal służyć naszym klientom oraz inwestować w Polsce w kolejnych latach.”

***

19 września 2019 roku BFF Banking Group rozpocznie kampanię reklamową “Myślimy o Tobie na poważnie. To fakt.”. Kampania będzie skupiona wokół kluczowych atrybutów Facto, takich jak niski profil ryzyka oraz wysoki poziom obsługi klienta, za którym stoi mocna pozycja jednego z najsolidniejszych europejskich banków. Działania reklamowe oraz warstwa graficzna strony internetowej będą także skoncentrowane na silnych związkach Grupy z Mediolanem –  miastem, w którym została ona założona w 1985 roku i z którego rozwinęła się na skalę europejską. 


Więcej informacji na temat Facto dostępnych jest na stronie www.lokatafacto.pl