Kontakt

Wszelkie pytania należy kierować:

Zofia Jaruga
Z-ca Dyrektora Finansowego

tel. 42 272 31 00
fax 42 272 31 01
e-mail: zofia.jaruga@bffgroup.com