Krzysztof Kawalec - Prezes Zarządu, Dyr. Generalny
Krzysztof Kawalec związany jest ze Spółką od 2001 roku. Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Wydział Organizacji i Zarządzania na Politechnice Łódzkiej w Łodzi, gdzie uzyskał tytuł Magistra Inżyniera Zarządzania Przedsiębiorstwem.

W roku 2002 Krzysztof Kawalec ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W roku 2003 ukończył Podyplomowe Studium Rachunkowości Zarządczej i Kontrolingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W roku 2006 Krzysztof Kawalec ukończył program MBA w PAM Center Uniwersytet Łódzki, University of Maryland.

W latach 1998–2001 Krzysztof Kawalec zajmował stanowisko Managera w IFFP Sp. z o.o. (International Fast Food Polska Sp. z o.o.) z siedzibą w Warszawie. W latach 2001–2002 Krzysztof Kawalec pełnił funkcję Kierownika Działu Kontraktacji w Magellan S.A. W latach 2002–2003 pełnił funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego w Spółce.

Od 2003 roku był Wiceprezesem Zarządu i Dyrektorem Operacyjnym Spółki, a od dnia 1 lipca 2008 roku Krzysztof Kawalec pełni funkcję Prezesa Zarządu. Jest również członkiem Rady Nadzorczej spółki MEDFinance S.A., spółki Magellan Česká republika s.r.o. działającej na terenie Czech oraz spółki Magellan Central Europe s.r.o. działającej na terenie Słowacji. Od 2009 roku Krzysztof Kawalec pełni funkcję członka Rady Nadzorczej KRUK S.A. z siedzibą we Wrocławiu.