Ład korporacyjny

Rada Nadzorcza

 

Piotr Stępniak Przewodniczący Rady Nadzorczej
Massimiliano Belingheri Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Carlo Zanni Członek Rady Nadzorczej

Zarząd

 

Krzysztof Kawalec Prezes Zarządu, Dyr. Generalny
Rafał Karnowski Wiceprezes Zarządu, Dyr. Prawny
Urban Kielichowski Członek Zarządu, Dyr. Operacyjny
Radosław Moks Członek Zarządu, Dyr. ds. sprzedaży
Michele Antognoli Członek Zarządu
Jarosław Oworuszko Członek Zarządu, Dyr. Finansowy
cv

Dokumenty korporacyjne

Podstawowe informacje

BFF Polska S.A. jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Łodzi pod numerem KRS 0000263422. Kapitał zakładowy 38 487 503,10 zł w pełni pokryty. NIP: 947-18-00-271 REGON: 471987671

Dokumenty korporacyjne

Statut Spółki .pdf
Regulamin Rady Nadzorczej Spółki .pdf
Regulamin Zarządu Spółki .pdf
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki .pdf
Korporacyjna odpowiedzialność karna podmiotow zbiorowych .pdf

Ład korporacyjny

Kodeks Etyczny Spółki .pdf