Michele Antognoli - Członek Zarządu
Michele Antognoli jest członkiem wyższej kadry zarządzającej w BFF Banking Group (grupy, w skład której wchodzi Spółka) i jest odpowiedzialny za Dział Organizacji, Dział IT i Dział HR, a także za strategię i rozwój biznesowy Grupy.

Pan Antognoli dołączył do BFF Banking Group w 2015 roku, z wcześniejszym doświadczeniem zawodowym w branży usług finansowych w Zurich Insurance i w spółce Bain & Company oferującej usługi doradcze w zakresie strategicznego zarządzania, gdzie doradzał bankom i instytucjom finansowym we Włoszech, w Europie i na Bliskim Wschodzie. Pan Antognoli posiada tytuł Doktora Uniwersytetu w Pizie w dziedzinie bankowości i finansów oraz jest certyfikowanym księgowym i biegłym rewidentem na mocy włoskiego prawa.

Od dnia 3 października 2017 roku Michele Antognoli pełni funkcję Członka Zarządu Spółki.