Radosław Moks - Członek Zarządu, Dyr. ds. sprzedaży
Radosław Moks rozpoczął karierę w Spółce w 2003 roku. Posiada wykształcenie prawnicze, które zdobył na wydziale Prawa Uniwersytetu Łódzkiego. Ponadto posiada dyplom Executive Master of Business Administration Towson University & University of Baltimore.

Ukończył również studia podyplomowe z zakresu „Przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze środków unijnych” w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.

W latach 2008-2012 pełnił w Spółce funkcję Dyrektora Handlowego w Magellan S.A.

Od roku 2010 r. współtworzy MEDFinance S.A., spółkę zależną, specjalizującą się w finansowaniu projektów inwestycyjnych w ochronie zdrowia. W latach 2010-2013 był Wiceprezesem Zarządu MEDFinance S.A. Od roku 2013 r. pełniąc funkcję Prezesa Zarządu MEDFinance S.A. dalej rozwija ofertę produktową Spółki i zwiększa zasięg jej działania.

W roku 2017 został powołany do Zarządu Spółki, jako Dyrektor do spraw sprzedaży. Jest odpowiedzialny za działania w sektorze medycznym.