Rafał Karnowski - Wiceprezes Zarządu, Dyr. Prawny
Rafał Karnowski związany jest ze Spółką od maja 2000 roku. Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim, Kierunek Prawo, gdzie uzyskał tytuł Magistra. W 2004 roku ukończył w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie studia podyplomowe w zakresie finansów i ekonomiczno – prawnych stosunków europejskich.

Rafał Karnowski jest radcą prawnym i został wpisany na listę radców prawnych pod numerem Łd-M-1492. W sierpniu 2010 roku utworzono spółkę Kancelaria Prawnicza Karnowski i Wspólnik sp.k., w której Rafał Karnowski jest komplementariuszem, a Spółka jest komandytariuszem.

Od dnia 1 lipca 2008 do 31 lipca 2010 roku Rafał Karnowski pełnił funkcję Członka Zarządu Spółki, natomiast od sierpnia 2010 roku do 18 lutego 2015 roku funkcję Prokurenta Spółki. Obecne jest prokurentem spółki MEDFinance S.A. oraz członkiem Rad Nadzorczych w działających na terenie Słowacji i Czech spółkach Magellan Central Europe s.r.o. i Magellan Česká republika, s.r.o.

W dniu 19 lutego 2015 roku Rafał Karnowski został ponownie powołany na Członka Zarządu Spółki, a od 3 października 2017 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki.