Chcesz poprawić płynność finansową szpitala?

SUBROGACJA

BFF Banking Group za zgodą Klienta spłaca wskazane przez Klienta zadłużenie (wstępuje w prawa wierzyciela do wysokości dokonanej zapłaty). BFF Banking Group ustala z Klientem nowy harmonogram i warunki finansowe spłaty istniejącego już zobowiązania.

CO CHARAKTERYZUJE SUBROGACJĘ?

 • Wymagana zgoda podmiotu tworzącego na zmianę wierzyciela (w przypadku SP ZOZ);
 • Spłata może dotyczyć jedynie zobowiązań wymagalnych, chyba że wierzyciel wyrazi zgodę na spłatę zobowiązań niewymagalnych;
 • W ramach umowy spłata nie może dotyczyć zobowiązań publiczno-prawnych tj. ZUS, US; 
 • Spłata dokonywana jest bezpośrednio na rachunek wierzyciela;
 • BFF Banking Group zawiera z Klientem porozumienie regulujące nowy harmonogram spłaty oraz warunki finansowe.

KORZYŚCI:

 • Narzędzie wspierające restrukturyzację zobowiązań Klienta, umowa określa nowy harmonogram spłaty dopasowany do potrzeb Klienta;
 • Subrogacja nie jest zaciągnięciem nowego zobowiązania;
 • Następuje zamiana wymagalnego zobowiązania na niewymagalne spłacane w długoterminowych ratach;
 • Klient może uniknąć niepotrzebnych kosztów, na przykład związanych z postępowaniem sądowym.

JAK TO DZIAŁA?

Przyznanie finansowania w formie subrogacji jest poprzedzone indywidualną oceną zdolności kredytowej dłużnika i wymaga zgody Komitetu Kredytowego BFF Banking Group.

Proces:

 1. Klient wnioskuje o finansowanie
 2. Przekazanie wymaganej dokumentacji do oceny zdolności kredytowej
 3. Decyzja kredytowa
 4. Podpisanie umowy/ustanowienie zabezpieczeń
 5. Zlecenie wypłaty środków
 6. Podpisanie porozumienia określającego warunki spłaty przez Szpital do BFF Banking Group

 

 

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Nie jesteś pewny, które rozwiązanie będzie dla Ciebie najlepsze? 

Nasz ekspert dopasuje rozwiązanie do Twoich potrzeb.

Edward Antosiak

Manager, Cooperation with Hospitals

Telefon: +48 42 272 31 00
E-mail: szpitale@bffgroup.com

 

Wypełnij formularz, skontaktujemy się z Tobą!

form oferta pl dla samorzadow def

Wrażam zgodę, na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji stanowiących informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym wiadomości SMS oraz email, dotyczących produktów i usług oferowanych przez BFF Polska S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. Płk. Jana Kilińskiego 66.

Wyrażam zgodę, zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne na przedstawienie przez BFF Polska S.A. drogą elektroniczną informacji dotyczących ofert lub produktów i usług oferowanych przez BFF Polska S.A.

Poznaj wybrane produkty