Wojciech Wolski - Członek Zarządu, Dyr. Finansowy
Wojciech Wolski posiada kilkunastoletnie, międzynarodowe doświadczenie w finansach i zarządzaniu w instytucjach bankowych i finansowych. Kompetencje w zakresie rachunkowości zarządczej i finansowej nabywał pracując m.in. w Banku Zachodnim WBK S.A., gdzie w latach 2000-2005 pracował jako Analityk Finansowy, a następnie Starszy Analityk Finansowy w Pionie Finansów grupy kapitałowej BZWBK S.A.

Międzynarodowe doświadczenie zdobył pracując w latach 2005-2011 na stanowisku Assistant Manager, Group Finance w Allied Irish Banks plc, gdzie odpowiadał m.in. za opracowanie i wdrożenie strategii restrukturyzacji finansowo-kapitałowej, a także wdrożenie zintegrowanych systemów raportowania. W latach 2013-2015 pracował w banku inwestycyjnym Credit Suisse jako Vice President odpowiedzialny za procesy finansów oraz pomiaru i raportowania ryzyka kredytowego.

Ponadto, doświadczenie w branży zarządzania wierzytelnościami uzyskał w latach 2011-2013, pracując na stanowisku Dyrektora Finansowego spółki Electus S.A. prowadził działy rachunkowości, controllingu, ryzyka inwestycyjnego i podatków. Natomiast w latach 2015-2017 jako szef Departamentu Finansów i Kontrolingu Ultimo S.A., odpowiadał za finanse, controlling działów operacyjnych oraz wyceny aktywów międzynarodowej grupy B2 Holding, w tym wchodzących w skład grupy funduszy inwestycyjnych.

Wojciech Wolski posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego (Filologia Angielska) oraz Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (Finanse i Bankowość). Ukończył również egzaminy na kierunku Applied Accounting (BsC) Oxford Brookes University, Wielka Brytania, jest także absolwentem programu ACCA, Financial Management Professional Scheme. Od roku 2011, członek stały międzynarodowego stowarzyszenia biegłych księgowych ACCA, Wielka Brytania.